ASPERA RÖRELSE-
INTEGRERING

Jag utvecklar din funktion och rörelsepotential genom Aspera Movement System. Med utgångspunkt i fotens olika rörelsemönster som sker i ett vanligt gång- eller löpsteg så ser och förstår jag komplexa skeenden i kroppen. 

Jag arbetar både med MMI, Manual movement Integration samt Three planes of motion (3PM). En kraftfull kombination som hjälper kroppen att på ett processorienterat sätt  återskapa god dynamik och funktion. Det kan hjälpa dig till en känsla av frihet i kroppen, mer rörelse och en ökad förmåga till prestation samt minskad smärta. 

PRIS

Förstagångsbesök: 950kr (90 min)
Återbesök: 750kr (60 min)

För att uppnå goda resultat rekommenderas minst 3 besök. Kan med fördel kombineras ihop med PT-träning. När du köper PT-paket kan du fördela sessioner mellan träning och AMI-sessioner och på så vis verkligen få en utvecklande process och träning som på djupet är anpassad till din kropp. 

Tider erbjuds på Bonobo Gym i Järla Sjö samt i Älta. Boka genom att maila anna@fysrorelsen.se 

 

ASPERA RÖRELSE-
INTEGRERING

Jag utvecklar din funktion och rörelsepotential genom Aspera Movement System. Med utgångspunkt i fotens olika rörelsemönster som sker i ett vanligt gång- eller löpsteg så ser och förstår jag komplexa skeenden i kroppen. 

Jag arbetar både med MMI, Manual movement Integration samt Three planes of motion (3PM). En kraftfull kombination som hjälper kroppen att på ett processorienterat sätt  återskapa god dynamik och funktion. Det kan hjälpa dig till en känsla av frihet i kroppen, mer rörelse och en ökad förmåga till prestation samt minskad smärta. 

PRIS:

Förstagångsbesök: 950kr (90 min)
Återbesök: 750kr (60 min)

För att uppnå goda resultat rekommenderas minst 3 besök. Kan med fördel kombineras ihop med PT-träning. När du köper PT-paket kan du fördela sessioner mellan träning och AMI-sessioner och på så vis verkligen få en utvecklande process och träning som på djupet är anpassad till din kropp. 

Tider erbjuds på Bonobo Gym i Järla Sjö samt i Älta. Boka genom att maila anna@fysrorelsen.se 

Aspera Rörelseintegrering

Kontakt

Vad kul att du vill utvecklas ihop med mig! Skicka ett mail för bokning eller slå en signal. Välkommen!

Anna Hedlund
Mobil: 076 677 40 50
anna@fysrorelsen.se

Aspera Rörelseintegrering
 

Jag driver även Fysrörelsen som strävar efter att öka din kondition & funktion. Gruppträning inom löpning och utefys samt hälsoinvesteringar för företag. 


Cert. Aspera Movement Integrator (AMS). Ett system som utvecklar din kinestetiska förmåga och rörelsepotential. 


Cert. Endurance Personal Trainer & Löpcoach från Konditionsidrott.